Executive Team

David Della Terza
David Della Terza
Executive Director
Email David Della Terza | (630) 637-6100
Ellen Conlin
Ellen Conlin
Deputy Director
Email Ellen Norton Conlin | (630) 637-6330
Ellen Fitzgerald
Ellen Fitzgerald
Library Manager - 95th Street Library
Email Ellen Fitzgerald | (630) 637-4900
Sue Karas
Sue Karas
Library Manager - Naper Blvd. Library
Email Sue Karas | (630) 637-2210
Yan Xu
Yan Xu
Library Manager - Nichols Library
Email Yan Xu | (630) 637-6307
Charles Kapachinski
Charles Kapachinski
Information Technology Manager
Email Charles Kapachinski | (630) 637-4980
Jeff Scheuerman
Jeff Scheuerman
Finance Manager
Email Jeff Scheuerman | (630) 637-2228
Trente Arens
Trente Arens
Marketing & Communications Manager
Email Trente Arens | (630) 637-4913
Vanessa Alcorn
Vanessa Alcorn
Human Resources Manager
Email Vanessa Alcorn | (630) 637-2231
Scott Speidel
Scott Speidel
Facilities Manager
Email Scott Speidel | (630) 637-4976